Tijekom četverogodišnjeg radnog iskustva kao sistemski i mrežni administrator stekao sam širinu stručnih znanja kao što su: analiza sistemskih zapisa i prepoznavanje potencijalnih problema u sistemu, izrada rezervnih kopija podataka i sistema, instalacija i podešavanje novog softvera i hardvera, osiguravanje zaštite sistema, rješavanje zastoja u sistemu, poboljšavanje performansi sistema, kreiranje i održavanje računarskih mreža, testiranje i implementacija novog softvera i hardvera, korisnička obuka, dnevni nadzor – održavanje i upravljanje svim dijelovima sistema.