U poduzeću FIS d.o.o radio sam na svakodnevnom analiziranju prodaje i zalihe roba AV-tehnike i kućanskih aparata, u petnaest maloprodajnih  centara i centralnim skladištima. Također, definirao sam način izlaganja roba u maloprodajnim centrima. Radio sam na rasporedu roba s ciljem stalne ponude najatraktivnijih artikala u svakom prodajnom centru.