Od 2015. godine volonter sam Crvenog križa Općine Novi Travnik, gdje sam za kratko vrijeme postao kordinator za projekte i mlade. Za crveni križ pokrenuo sam Web stranicu. Također sam uspostavio bazu podataka dobrovoljnih davaoca krvi, a napisao sam i projekt “Podignimo Crveni križ na noge” koji je odobrila fondacija Mozaik, a namijenjen je renoviranju prostorija Crvenog križa Općine Novi Travnik.